BEN woning bouwen

Het concept van Nearly Zero Energy (NZE) – ‘Bijna-energieneutraal’ (BEN) in België – is gelanceerd door de Europese Commissie. Een Europese richtlijn uit 2010 schrijft voor dat alle nieuwe gebouwen tegen 2021 bijna-energieneutrale gebouwen moeten zijn.

Een bijna-energieneutraal gebouw moet voldoen aan de volgende twee criteria

het gebouw moet een zeer hoge energieprestatie hebben;
de bijna-nulenergie of de zeer lage hoeveelheid benodigde energie moet worden gedekt door energie uit hernieuwbare bronnen, die ook ter plaatse of in de nabijheid wordt geproduceerd.
Elk land bepaalt zijn eigen NZE-normen
Elk land is vrij om te bepalen:

hoeveel energie het gebouw mag verbruiken;
welke hernieuwbare energiebronnen zijn toegestaan
hoe dicht bij het gebouw de energie moet worden opgewekt.
Een NZE-gebouw in België zal dus niet noodzakelijk hetzelfde betekenen als een NZE-gebouw in pakweg Portugal of Duitsland.

De normen in België verschillen zelfs per gewest

In Brussel geldt vanaf 2015 de passiefhuis-norm. Deze is strenger op het gebied van energieprestaties, maar vereist niet het gebruik van hernieuwbare energie. Zie ook: ‘Passief, laagenergie en nulenergie: wat is het verschil?’
In het Waals Gewest wordt vanaf 2017 dezelfde passiefhuis-norm ingevoerd.
In het Vlaams Gewest wordt de NZE-norm gehanteerd, waarbij het gebouw een E-peil van E30 of lager moet hebben en aan een reeks andere eisen moet voldoen (zie: energiesparen.be – BEN, link in het Nederlands). De Vlaamse regering zal het eisenpakket echter om de twee jaar evalueren.

Bouwen in Brussel

Nieuwbouw in het Brussels Gewest moet vanaf 1 januari 2015 aan de volgende criteria voldoen

een netto verwarmingsbehoefte van ≤ 15kWh/m² per jaar;
een oververhittingsrisico (binnentemperatuur van meer dan 25°C) van
< 5% van de tijd;
een primair energieverbruik van ≤ 45 kWh/m² per jaar;
een luchtdichtheid van n50 ≤ 0,6 volume/u (overgangssysteem tot 2018).
Voor gebouwen in de dienstensector – kantoren en scholen – gelden andere vereisten, die kunnen worden geraadpleegd op de website van de Gids voor Duurzame Gebouwen (van Leefmilieu Brussel, website in het Frans). Hier gaan de criteria voor een NZE-gebouw een stap verder, maar dit wordt momenteel niet door regelgeving bepaald. Brussel richt zich dus in de eerste plaats op energie-efficiëntie en pas daarna op hernieuwbare energie.

Ben woningen –  3bouw houtskeletbouw: Bouwen van kwaliteitsvolle en betaalbare energiezuinige woningen in houtskeletbouw.